בדיקות אוטומציה – סונול

2011.06.29

אל: אילן שעיה,”סמארטלוגיק “.

מאת: שי גולן סב ,”סונול “.

הנדון: תודה והערכה.

הריני מוצא לנכון להעלות על הכתב את השירות הטוב והמסור הנית לי, באופן קבוע וללא
יוצא מהכלל על ידי חברת “סמארט לוג’יק”.

לפני כשנתיים יישמה חברת “סמארט לוג’יק” מערכת RT של חברת WonderWare.

במהלך היישום עמדה חברת “סמארט לוג’יק'” יובראשה, מר אילן שעיה, בלוחות הזמנים
ובמגבלות התקציב. המערכת יושמה ועלתה בהצלחה .

במהלהך השנתיים האחרונות, אנו בשירות של חברת”סמארט לוג’יק” ושוב, החברה עומדת

בהתחייבויותיה. עונה במהירות ומתקנת בזריזות תקלות במהלך לשעות היממה ואף בסופי
שבוע.

על כך, הערכתי .

בברכה,

שי גולן סבו.