בקרה מפעלית – כיאזמה

בקרה מפעלית התואמת דרישות ה FDA כולל כתיבת תיקי ולידציה וביצועם, בקרת לופילייזר.