העברת קורסים מתקדמים לאנשי מקצוע

בואו להפוך הנדסה לאומנות, וללמוד את כל נושאי האוטומציה והולידציה בסטדנדרטים הטובים ביותר.

כתיבת סטנדרטים, בקרים מתוכנתים  ו- HMI

מסירת הפרויקט עם תיק המתקן לאחר בדיקות