כתיבה וביצוע ולידציות – טבע מדיקל

המרת מערכת WFI למערכת חדשה תואמת CFR-Part-11, כתיבה וביצוע ולידציות, הכנת מערכת דוחות.