כתיבת פרוטוקולי ולידציה – וולטק קרדיו

ביצוע מערכת בקרה למערכת HVAC פרמצבטית כולל כתיבת פרוטוקולי ולידציה וביצועם.