קומפיוג’ן בע”מ – המלצה

מזה מעל ארבע שנים חברת סמארטלוג’יק מבצעת עבור חברת קומפיוג’ן פרוייקטים ועבודות שונות הקשורות במערכות השליטה ובקרה של המעבדות אצלנו (שכללו התאמת המערכת לשינויים באופי פעולת המעבדות, הוספת מודול של חסכון באנרגיה, החלפת ברזי שליטה באספקת גזים לברזים חשמליים), טיפול והחלפה של רכיבים שונים של המערכת אשר התקלקלו (כגון וסת מהירות של מפוח, גלאי לחץ אויר) וכן טיפול באירועים שונים שקרו לאורך התקופה ונדרשנו לסיוע במציאת פתרון לאירועים הללו.

לאורך כל התקופה, הפגינו העובדים של החברה, ובראשם אילן שעיה, מקצועיות רבה, תוך ווידוא שבסיום העבודה כל המערכות מתפקדות בצורה תקינה, והעמדה של טובת הלקוח מעל לכל – כולל טיפול בתקלות קריטיות במהירות, גם בשעות שהם מעבר לשעות העבודה המקובלות (ולפעמים אף לפנים משורת הדין) וביצוע ביקורים חוזרים של טכנאים על מנת לוודא שאכן כל רכיבי המערכת מתפקדים בצורה נאותה, ובמקרה אחד אף עצירת עבודה של קבלן משנה כשהתברר שעבודתו עלולה לגרום לפגיעה זמנית בעבודת המעבדה אצלנו עד למציאת פתרון שימנע כל אפשרות לפגיעה בעבודתנו.

מעבר לעבודה של סמארטלוג’יק על המערכות אצלנו, נעזרנו בידע ומומחיות של אילן בנושאים אחרים הקשורים באחזקת המעבדה, כולל הפניות לגורמים אחרים (בנושאים אשר אינם מטופלים ישירות על ידי סמארטלוג’יק) כאשר נזקקנו לכך, ותמיד מצאנו שגם עצות והפניות אלה היו מוצלחות.

בכל מקרה שהיתה לנו בעיה ובקשה בקשר למערכות הללו – קיבלנו תשובה מהירה ואדיבה, עם המון רצון טוב לעזור וסיוע מיידי ומקצועי ביותר – ועל כך נתונה תודתנו.

בברכה
אבי רוזנברג
ראש תחום IT
קומפיוג’ן בע”מ