שדרוג מערכות – טבע מדיקל

שדרוג מערכות המים WFI עקב דרישות משרד הבריאות.