שדרוג מערכות מים RO – קיור מדיקל

שדרוג מערכות המים RO לטיפול מים ואויר, ליווי משרד הבריאות.