תכנון ביצוע ותחזוקת מערכות PCS7 – אילן שעיה

מר אילן שעיה הודרך והוסמך במרכז ההדרכה העולמי של סימנס בגרמניה

שירותי תחזוקת מערכות קריטיות ומערכות מפעליות

חברתנו מתחזקת מערכות קריטיות על בסיס 24/7 ומורידה את

זמן ההשבתה (Down-Time) למינימום האפשרי.