פונקציות בסיסיות ב-Citect

Citect היא אחת מתוכנות ה-SCADA הפופלריות כיום בשוק האוטומציה ובקרה. התוכנה היא מבית חברת Schneider והיא מוטמעת באין ספור מערכות מפעליות בכל התחומים בארץ ובעולם.

 

מצורף מטה הסבר קצר על פרוטוקל MODBUS ל-CITECT

הגדרות-

  • ניכנס ל- Citect project editor  ללשונית Communication  ואז נגדיר Board  (שם לא חשוב )

Board type -> COMX  ו- Address = 0  .

  • לאחר מכן נגדיר PORT –

(Port Number = (Com port Number  לפי הכניסה במחשב

Board name  יהיה שם ה-Board  שהגדרנו קודם

Baudrate ,stopbits, data bits, stop bits, parity   בידיוק לפי הגדרות ההתחברות של המודבס

  • לאחר מכן נגדיר IODEVICE (שם לא חשוב)

Address =   זה ה-ID של המוצר מודבס

Protocol = Modbus

ושם הפורט שהגדרנו קודם

  • לאחר מכן נגדיר תג שיפנה ל-IODEVICE  המתאים וב-Address  נזין את הכתובת מודבס שלו