OEE Learn How to Use It Right והדרך הנכונה להשתמש בו חלק א’

OEE מדד משולב לניתוח יעילות הייצור – למדו איך להשתמש בו נכון – חלק א’

בחלק זה של המאמר נדבר על מדד OEE (מדד משולב לניתוח יעילות הייצור) ומהם ששת הגורמים להפסדים.
מדד OEE

כמו כל מדד אחר, ה -OEE (מדד משולב לניתוח יעילות הייצור) יכול לשמש ככלי לדרבון ותמריץ לאנשים, אבל בכל זאת ה – OEE  נועד להוות קנה מידה למדידת השיפור.

תוכן עניינים:

  • ה – OEE – למד איך להשתמש בו בצורה הנכונה.
  • א’: השתמש ב – OEE ככלי לשיפור המדד.
  • ב’: OEE בשימוש הטוב ביותר על יחידת ציוד אחת או קו מסונכרן.
  • ג’ : אין אמת מוחלטת או אמת מידה של OEE, הכל יחסי למצבך.
  • ד’: קנה מידה

 

כמו בכל מדד משולב לניתוח יעילות תהליך הייצור (OEE), ה TPM משמש כמדד ליבה עוצמתי לשיפור מתמשך של ביצועי הציוד בארגון. ה-TPM יכול להתפרש לרעה ויכול להעשות בו שימוש בלתי הולם . למעשה, אנו רואים לפעמים שימוש לא נכון ב – TPM (שיפור מתמשך של ביצועי הציוד בארגון).

לתשומת לב, שימוש לרעה פוטנציאלי – לא נחשב כחילול קודש; אלא ההכרח. ולכן, במקום לתייג אותו כ”מדד פגום”,  בואו ונבדוק את העובדות ואת חוסר ההבנה של ה- OEE (מדד משולב לניתוח יעילות תהליך הייצור) ולראות איך באמת זה יכול לעזור.

במילים פשוטות ה –  OEE (מדד משולב לניתוח יעילות תהליך הייצור)  מקצה ערך מספרי כהזדמנות לשיפור. דבר זה מעיד על זמינות, ביצוע ועל איכות התפוקה של יחידת ציוד נתון , וזה אומר כך:

כמות המוצר שיוצר בתהליך הייצור בפעם הראשונה לעומת מה שהתהליך היה יכול לייצר בזמן מחושב.
במילים אחרות, האם ציוד הוא יעיל בתוך שרשרת הערך שלו ? האם זה מאפשר לענות על דרישות הלקוח בהווה או בעתיד? במידה ולא (וזה דבר קריטי), ה- OEE  עוזר לנו לנתח את הסיבות כך שנוכל לנתב אותן מערכתית.

מדד OEE (מדד משולב לניתוח יעילות תהליך הייצור) ודרך החישוב

חישוב מדד OEE (מדד משולב לניתוח יעילות תהליך הייצור) מגלגל את  ששת הגורמים של  ה- TPM (שיפור מתמשך של ביצועי הציוד בארגון) לתוך מספר אחד שמייצג את שיעור הפעילות שחל על יחידת הציוד או קו מסונכרן . במילים אחרות  אחוז הזמן בו הציוד / הקו פועל ביעילות.  ודבר זה מתורגם לאחוז המוצר המיוצר לעומת מה שהיה יכול להיות מיוצר בזמן המתוכנן.
הגורמים להפסדים:

1.  כשל בציוד (קלקול)               1.  אי זמינות (השבתה)
2.  התקנה וכיוונון                    
3.  שעות עבודה                         2.  ביצוע (מהירות)
4.  מהירות פועלה מופחתת           
5.  פגמים במוצר בתהליך הייצור  3.  איכות (פגמים)
 6.  תשואה מופחתת (החל מהשלב ההתחלתי ועד לייצור יציב)

ולהלן דרך החישוב:

OEE (%)   = אחוז הזמינות*אחוז הביצוע*אחוז האיכות

  • אחוז הזמינות – (אחוז הפעמים שבהן המכונה מוכנה לפעילות, תקינה, ולא בעיצומה של החלפה / מעבר אי התאמות / תיקונים)
  • זימנות = (זמן ביצוע מתוכנן – השבתה) ÷ זמן ביצוע

עצה: שימו לב שבדרך כלל משתמשים בזמן ביצוע מתוכנן (או זמן מתוכנן) ולא בזמן הכולל וזאת  בגלל   שאנחנו אילוץ מתוקף מספר הזמנות מופחת.

 

דבר זה מייחד את היעילות מן האפקטיביות. האפקטיביות מתייחסת לדרישת הלקוח. וכשההתמקדות היא אך  ורק על  היעילות של ייצור יחידות בודדות של ציוד יכולה להוביל למלאי עודף.

עצה: זמן פעולה מתוכנן בדרך כלל אינו כולל זמן שמוקצב עבור תחזוקה או הפסקות  מתוכננות. השבתה אחרת נחשבת כהפסד, כולל התקנה, התאמה, ותקלות.

 

אחוזי ביצוע (היחס בין התפוקה לעומת התקן) + ביצוע בפועל ÷ ביצוע תקני

כלל האצבע לתפוקה סטנדרטית, הוא להשתמש באחוז התפוקה הטוב ביותר שמיוצר על ידי התהליך, ללא קשר לשאלה אם הוא מעל או מתחת מהירות העיבוד.מצד אחד, אם מכונה הצליחה  באופן עקבי  לעבד את המוצר, שיעור הביצוע יעלה ל % 100 וישנה אפשרות להסוות בעיות זמינות בפוטנציה. ומצד שני, אם המכונה מעולם לא הצליחה לבצע את העיבוד, בדרך כלל לא כדאי להשתמש בזה כתקן.

  • כל ההפסדים עקב הפסקות, התבטלות, או האטה יוצגו באחוזי הביצוע.

אחוזי איכות (היחס בין התפוקה בפועל לבין התפוקה המתוכננת) = תפקוה בפועל ÷ תפוקה מתוכננת

עצה: כל מוצר פגום כולל תיקון חוזר במהלך הסתגלות, אינו נכלל בתור מוצר מוגמר.
לפגישת ייעוץ והטמעת מדד OEE בארגונכם, אנא התקשרו 08-9102070

בנושא ה – OEE  ניתן לקרוא במאמר הבא http://www.smartlogic.co.il/oee-overall-equipment-effectiveness

לקריאת חלק ב’ http://www.smartlogic.co.il/oee-והדרך-הנכונה-להשתמש-בו-חלק-ב/

לקריאת חלק ג’  http://www.smartlogic.co.il/oee-learn-how-to…-להשתמש-בו-חלק-ג/