מדד OEE

OEE (Overall Equipment Effectiveness) מדד משולב לניתוח יעילות הייצור

במסגרת ניסיוננו הרב בהטמעת מערכות OEE, רצינו לעשות קצת סדר בהבנת המונח OEE ואיך הוא עוזר לארגון. OEE הגדרה OEE  הוא מדד משולב לניתוח יעילות תהליך הייצור, כמו כן הוא מדד אוניברסאלי מקובל למדידת היעילות הכוללת של הציוד. ה-OEE  (מדד משולב לניתוח יעילות תהליך הייצור) לוקח בחשבון מגוון של רכיבי משנה בתהליך הייצור וביניהם זמינות,[…]