מדד OEE

OEE Learn How to Use It Right והדרך הנכונה להשתמש בו חלק ב’

OEE מדד משולב לניתוח יעילות הייצור – למדו איך להשתמש בו נכון – חלק א’ בחלק א’ קיבלנו סקירה על ה-OEE  ועל הגורמים להפסדים, בחלק זה נראה דוגמאות לחישוב מדד OEE (מדד משולב לניתוח יעילות הייצור) דוגמה לחישוב מדד OEE משולב   זמינות זמינות ברוטו = 8 שעות או 480 דקות השבתה מתוכננת = 20[…]