פתרון בעיות MODBUS עבור SCADA חלק א’

פתרון בעיות MODBUS עבור SCADA / אילן שעיה   בנוסף להגדרת יציאת תקשורת בסיסית, לפני שמקימים קישור Modbus , הכרחי להבין את פרוטוקול ה Modbus הבסיסי. בניגוד לתיעוד אחר עבור Modbus, ההתמקדות במסמך זה היא על הידע הדרוש להקמת התקשורת במקום יישום והטמעה. תפיסה זו תהיה רלוונטית יותר עבור מהנדסי/אינטרגטורי המערכת. ה Modbus הוא פרוטוקול[…]